Danh mục lưu trữ: Phạm Quế Dương

Việt Nam sẽ là Quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc?

Thiếu tướng Hà Thành Châu ,Chính ủy Tổng cục công nghiệp Quốc phòng Việt Nam ,tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ từ ngày 08-4-2013 . Ở đây ,ông đã nhờ một viên chức cao cấp Hoa Kỳ trao cho chủ bút Tạp chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu tối mật liên quan đến quan hệ Việt Nam – Trung Quốc . Đọc tiếp Việt Nam sẽ là Quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc?

Advertisements

ĐỀ NGHỊ LÀM SÁNG TỎ VỤ VIỆC: HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM HAY ĐÀI LOAN?

Gần đây, dư luận sôi động về việc Đài Loan xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” Đọc tiếp ĐỀ NGHỊ LÀM SÁNG TỎ VỤ VIỆC: HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM HAY ĐÀI LOAN?

Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc

Trước đây tôi đã viết bài về cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” của tác giả Hồ Tuấn Hùng, người Đài Loan, Thái Văn dịch ra tiếng Việt. Đọc tiếp Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc